Συστήματα παροχετεύσεων ΕΝΥ

Κατηγορίες

Κοιλιακή παροχέτευση ENY

 • Αποτελείται από ένα σύστημα εξωτερικού συλλέκτη ΕΝΥ.
 • Το σύστημα διέρχεται μέσω κυλινδρικού μετρητή σε σάκο παροχέτευσης με χωρητικότητα  περίπου 700ml.
 • Ο κυλινδρικός μετρητής βρίσκεται πάνω σε χάρακα μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης( Το 100ml του κυλίνδρου σημαδεύει το 0 του χάρακα στο ύψος του αυτιού του ασθενούς) και έχει διαβάθμιση μήκους 30cm Η2Ο και αντίστοιχα κλίμακα σε mmHg. Έχει αντιμικροβιακό φίλτρο.
 • Έχει θυλικό luer lock και luer cap
 • Έχει 250cm γραμμή ασθενούς που αποτελείται από: 1 αρσενικό συνδετικό luer με καπάκι, συνδετικό τριών δρόμων, 1 συνδετικό Y,  4 σφιγκτήρες.
 • Ο σάκος παροχέτευσης έχει διαβάθμιση των 100ml, με έξοδο ΕΝΥ, και φίλτρο αέρα
 • Ο εξωτερικός κοιλιακός καθετήρας είναι μήκους 31cm με μεταλλικό οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 συνδετικό luer και trocar. Έχει σημεία ακτινοσκιεριότητας σε απόσταση από τον τερματισμό 5, 10,και 15cm, ώστε να γίνεται χρήση και σε MRI. Υπάρχει η δυνατότητα ο καθετήρας να είναι αντιμικροβιακός με επικάλυψη φαρμάκου (Rimfabicin κλπ) για χρήση 28 ημερών.

 Οσφυϊκή παροχέτευση ENY

Οσφυϊκή

 • Αποτελείται από ένα σύστημα εξωτερικού συλλέκτη ΕΝΥ.
 • Το σύστημα διέρχεται μέσω κυλινδρικού μετρητή σε σάκο παροχέτευσης με χωρητικότητα περίπου 700ml.
 • Ο κυλινδρικός μετρητής βρίσκεται πάνω σε χάρακα μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης( Το 100ml του κυλίνδρου σημαδεύει το 0 του χάρακα στο ύψος του αυτιού του ασθενούς) και έχει διαβάθμιση μήκους 30cm Η2Ο και αντίστοιχα κλίμακα σε mmHg. Έχει αντιμικροβιακό φίλτρο.
 • Έχει θυλικό luer lock και luer cap.
 • Έχει 250cm γραμμή ασθενούς που αποτελείται από: 1 αρσενικό συνδετικό luer με καπάκι, συνδετικό τριών δρόμων, 1 συνδετικό Y,  4 σφιγκτήρες.
 • Ο σάκος παροχέτευσης έχει διαβάθμιση των 100ml, με έξοδο ΕΝΥ, και φίλτρο αέρα.
 • Ο εξωτερικός οσφυϊκός καθετήρας είναι μήκους 80cm με μεταλλικό οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 συνδετικό luer και trocar. Έχει σημεία ακτινοσκιεριότητας σε απόσταση από τον τερματισμό 5, 10, 15, και 20cm ώστε να γίνεται χρήση και σε MRI. Υπάρχει η δυνατότητα ο καθετήρας να είναι αντιμικροβιακός με επικάλυψη φαρμάκου (Rimfabicin κλπ) για χρήση 28 ημερών

Copyright © 2016 Akahai - Proudly powered by dreamcube

Emergency phone +302106520192