Ηλεκτρονικοί καθετήρες με micro tip για τη μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. Συνδέονται απευθείας στο monitor της MEΘ (απευθείας σύνδεση στην αιματηρή πίεση οποιουδήποτε monitor μέσω καλωδίου που παρέχεται από την εταιρία μας, σύστημα plug n’play) χωρίς να απαιτείται μηδενισμός από τον χρήστη. Είναι συμβατοί με μαγνητικό τομογράφο έως 3Τ.

Κατασκευαστής RAUMEDIC ΑG

Κατηγορίες

Τριπλός καθετήρας

Καθετήρας ταυτόχρονης μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης, θερμοκρασίας και ιστικής οξυγόνωσης

NEUROVENT-PTO

csm_neurovent_pto_eb63dfbbef

Για τη μέτρηση απαιτείται το monitor MPR2 logo DATALOGGER

Ταυτόχρονη μέτρηση:

  • Ενδοκράνιας πίεσης.
  • Θερμοκρασίας.
  • Ιστικής οξυγόνωσης.

Τηλεμετρία

Τηλεμετρικός καθετήρας μέτρησης ICP στο παρέγχυμα

NEUROVENT-P-TEL

αρχείο λήψης

Για τη μέτρηση απαιτείται το monitor MPR1 logo DATALOGGER

Καινοτόμος τηλεμετρικός καθετήρας μέτρησης ICP στο παρέγχυμα

  • Ασύρματη επικοινωνία με τον καθετήρα
  • Ολική εμφύτευση καθετήρα
  • Χρήση του καθετήρα έως και 3 μήνες

Μέτρηση στο παρέγχυμα

Ενδοπαρεγχυματικός καθετήρες

NEUROVENT-P

csm_neurovent_p_dc84370288

Για τη μέτρηση απαιτείται καλώδιο NPS2

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης

  • MRI safe έως 3 Tesla
  • Απευθείας σύνδεση με το monitor της μονάδος
  • Δεν χρειάζεται μηδενισμό

  Μέτρηση θερμοκρασίας

Kαθετήρες μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης και θερμοκρασίες

20 NEUROVENT-P-TEMP

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και θερμοκρασίας ενδοπαρεγχυματικά

094-288_300px  NEUROVENT-TEMP

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και θερμοκρασίας ενδοκοιλιακά με παροχέτευση ΕΝΥ

neurodur NEURODUR-TEMP

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και θερμοκρασίας επισκληρίδια

Μέτρηση ICP στην κοιλία του εγκεφάλου

Ενδοκοιλιακοί καθετήρες

NEUROVENT

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης με παροχέτευση ΕΝΥ

17 NEUROVENT SLEEVE HOUSING

Παροχέτευση ΕΝΥ ενδοκοιλιακώς και μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης ενδοπαρεγχυματικώς, με δυνατότητα νευροπλοήγησης

Μέτρηση στο επισκληρίδιο

Επισκληρίδιοι καθετήρες

neurodur NEURODUR

Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης.

Copyright © 2016 Akahai - Proudly powered by dreamcube

Emergency phone +302106520192