Βαλβίδες Υδροκεφαλίας

Κατηγορίες

Επίπεδες βαλβίδες υδροκεφαλίας από σιλικόνη

eikona-2

 • Χαμηλής, μέσης, υψηλής σταθερής πίεσης.
 • Περιλαμβάνονται: ενδοκοιλιακός καθετήρας, περιτοναϊκός καθετήρας.
 • Διατίθενται σε μέγεθη ενηλίκων και παιδιατρικές.

  Βαλβίδες υδροκεφαλίας τύπου Burr hole από σιλικόνη

burrhole

 • Χαμηλής, μέσης, υψηλής σταθερής πίεσης.
 • Περιλαμβάνονται: ενδοκοιλιακός καθετήρας, περιτοναϊκός καθετήρας.
 • Διατίθενται σε μέγεθη ενηλίκων και παιδιατρικές.

Οσφυϊκή βαλβίδα

osfyiki

 • Χαμηλής, μέσης, υψηλής σταθερής πίεσης.
 • Περιλαμβάνονται: οσφυϊκός καθετήρας, περιτοναϊκός καθετήρας.

  Σύστημα αντισυφώνιου

αντισιφώνιο

Το σύστημα αντισυφώνιου είναι ένα εξάρτημα για την βαλβίδα σχεδιασμένο να περιορίζει το φαινόμενο του συφωνίου κατά την διάρκεια της αποστράγγισης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, όταν ο ασθενής μετακινείται από οριζόντια σε όρθια στάση. Παρακάτω παρατείθεται πίνακας της μεταβολής των πιέσεων με την χρήση του συστήματος αντισυφώνιου.

Πίνακας αντισιφώνιου

Κοιλιακός καθετήρας

κοιλιακος καθετήρας

Κοιλιακός καθετήρας μέσω του οποίου μεταφέρεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τον εγκέφαλο στον βαλβιδικό μηχανισμό.

 • Μήκους 23 cm.
 • Με μεταλλικό οδήγο.
 • Εσωτερικής διαμέτρου 1,3mm.
 • Εξωτερικής διαμέτρου 2,5mm.
 • Έχει σημεία ακτινοσκιεριότητας σε απόσταση από τον τερματισμό 5, 10,και 15cm, ώστε να γίνεται χρήση και σε MRI.
 • Διατίθεται και αντιμικροβιακός.

Περιτοναϊκός καθετήρας

peritonaikos

 • Μήκους 120 cm.
 • Εσωτερικής διαμέτρου 1,1mm.
 • Εξωτερικής διαμέτρου 1.3mm.
 • Έχει σημεία ακτινοσκιεριότητας σε απόσταση από τον τερματισμό 5, 10, 15 και 20cm, ώστε να γίνεται χρήση και σε MRI
 • Διατίθεται και αντιμικροβιακός.

Συνδετικά πολυπροπυλενίου

Τα συνδετικά πολυπροπυλενίου διατίθενται στους εξείς τύπους:

eythi sundetiko

 • Ευθύ για την σύνδεση 2 διαφορετικών καθετήρων.

L sundetiko

 • Τύπου L για την αλλαγή κατεύθυνσης του κοιλιακού/περιτοναϊκού καθετήρα χωρίς να προκληθεί τσάκιση ή παρεμπόδιση αυτού.

Y syndetiko

 • Τριών δρόμων  για την σύνδεση 2 βαλβιδικών μηχανησμών σε 1 περιτοναϊκό καθετήρα ή για την σύνδεση 2 καθετήρων σε 1 βαλβίδα.

Copyright © 2016 Akahai - Proudly powered by dreamcube

Emergency phone +302106520192