Κατηγορίες

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΟΓΧΟΥ-Osteomesh™

Κατασκευαστής Osteopore™

To Osteomesh™ είναι βιοαπορροφήσιμο εμφυτεύσιμο υλικό από πολυκαπρολακτόνη με πορώδη αρχιτεκτονική, το οποίο λειτουργεί ως ικρίωμα που ερχόμενο σε επαφή με το αίμα συντελεί για την ανάπτυξη οστού στη θέση του. Συνίσταται για την αποκατάσταση της βάσης κόγχου .

  • Δυνατότητα κοπής και διαμόρφωσης επιθυμητού μεγέθους και σχήματος.
  • Δεν απαιτούνται ειδικές βίδες για την στερέωσή του.
  • Η επεξεργασία του γίνεται σε χλιαρό νερό (max 50°C).

Δείτε περισσότερα:

OsteoMesh™ leaflet 

Copyright © 2016 Akahai - Proudly powered by dreamcube

Emergency phone +302106520192